Family

6 потребители

Устройства на потребител
1 Windows PC & 2 мобилни устройства
Приложения
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • Mail & Calendar (Само за PC)
 • PDF
Съхранение
 • 50 GB в MobiDrive
Home & Business 2021

1 потребител

% ОТСТЪПКА
$99.99
(Еднократна покупка )
Купете сега
Устройства на потребител
1 Windows PC
Приложения
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • Mail & Calendar
 • PDF
Съхранение
 • 5 GB в MobiDrive

Вижте целия списък от наличните за всеки план разширени функции, за да намерите онзи, който съответства на Вашите нужди най-добре.

OfficeSuite поддържа Windows 7 или по-нова операционна система. Функциите може да имат различия в зависимост от операционната система.
Създаване, редактиране и записване на документи
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Защитени с парола документи
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Смяна на теми и разделяне на страницата на колони
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Вмъкване на документи и проследяване на промените
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Конвертиране от PDF и iWork файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Създаване, редактиране и записване на електронни таблици
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Защитени с парола електронни таблици
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Филтриране и валидиране на данни
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Вмъкване на таблици
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Конвертиране от PDF и iWork файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Създаване, редактиране и възпроизвеждане на презентации
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Смяна на темата на слайдовете
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Редактиране на преходите
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Вмъкване на аудио и видео
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Изглед на презентатора и тайминги за репетиране
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Добавяне на акаунти за поща и календар - 10 акаунта
Безплатно
1 акаунт на потребител
Business
10 акаунта на потребител
Family
10 акаунта на потребител
Home & Business 2021
10 акаунта на потребител
Синхронизиране на споделени календари на сървъра
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Добавяне на потребителски подпис
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Отваряне и прикачане на EML файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Четене и анотиране на PDF файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Принтиране без воден знак
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Експортиране към Word, Excel и ePub
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Защитени с парола PDF файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Цифрово подписване на PDF файлове
Безплатно
Family
Home & Business 2021
Business

% ОТСТЪПКА
$3.99 потребител/
месец
Годишно фактуриране
Купете сега
Устройства на потребител
5 Windows PC & 10 мобилни устройства
Приложения
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • Mail & Calendar (Само за PC)
PDF инструменти
 • PDF
Съхранение
 • 50 GB в MobiDrive
Ексклузивни функции
 • Лицензирано за търговска употреба
 • Приоритетна поддръжка
 • Добавяне и премахване на потребители по всяко време
Най-изгоден
Business Extra

% ОТСТЪПКА
$6.99 потребител/
месец
Годишно фактуриране
Купете сега
Устройства на потребител
5 Windows PC & 10 мобилни устройства
Приложения
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • Mail & Calendar (Само за PC)
PDF инструменти
 • PDF
 • PDF Extra: Разширен PDF редактор (Само за PC)
Съхранение
 • 50 GB в MobiDrive
Ексклузивни функции
 • Лицензирано за търговска употреба
 • Приоритетна поддръжка
 • Добавяне и премахване на потребители по всяко време
Home & Business 2021

% ОТСТЪПКА
$99.99
(Еднократна покупка )
Купете сега
Устройства на потребител
1 Windows PC
Приложения
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • Mail & Calendar
PDF инструменти
 • PDF
Съхранение
 • 5 GB в MobiDrive
Ексклузивни функции
 • Лицензирано за търговска употреба

Вижте целия списък от наличните за всеки план разширени функции, за да намерите онзи, който съответства на Вашите нужди най-добре.

OfficeSuite поддържа Windows 7 или по-нова операционна система. Функциите може да имат различия в зависимост от операционната система.
Създаване, редактиране и записване на документи
Business
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Business
Home & Business 2021
Защитени с парола документи
Business
Home & Business 2021
Смяна на теми и разделяне на страницата на колони
Business
Home & Business 2021
Вмъкване на документи и проследяване на промените
Business
Home & Business 2021
Конвертиране от PDF и iWork файлове
Business
Home & Business 2021
Създаване, редактиране и записване на електронни таблици
Business
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Business
Home & Business 2021
Защитени с парола електронни таблици
Business
Home & Business 2021
Филтриране и валидиране на данни
Business
Home & Business 2021
Вмъкване на таблици
Business
Home & Business 2021
Конвертиране от PDF и iWork файлове
Business
Home & Business 2021
Създаване, редактиране и възпроизвеждане на презентации
Business
Home & Business 2021
Принтиране и експортиране към PDF без воден знак
Business
Home & Business 2021
Смяна на темата на слайдовете
Business
Home & Business 2021
Редактиране на преходите
Business
Home & Business 2021
Вмъкване на аудио и видео
Business
Home & Business 2021
Изглед на презентатора и тайминги за репетиране
Business
Home & Business 2021
Добавяне на акаунти за поща и календар - 10 акаунта
Business
Home & Business 2021
Синхронизиране на споделени календари на сървъра
Business
Home & Business 2021
Добавяне на потребителски подпис
Business
Home & Business 2021
Отваряне и прикачане на EML файлове
Business
Home & Business 2021
Четене и анотиране на PDF файлове
Business
Home & Business 2021
Принтиране без воден знак
Business
Home & Business 2021
Експортиране към Word, Excel и ePub
Business
Home & Business 2021
Защитени с парола PDF файлове
Business
Home & Business 2021
Цифрово подписване на PDF файлове
Business
Home & Business 2021
Цялостно редактиране на PDF - текст и изображения
Business
Home & Business 2021
Организиране на страниците в PDF - вмъкване, изтриване, извличане, преподреждане, завъртане
Business
Home & Business 2021
Комбиниране на PDF файлове - по един файл във всеки един момент
Business
Home & Business 2021