เปิดใช้งานใบอนุญาตของคุณใน:

2

เริ่มโมดูลใดก็ได้ใน OfficeSuite จากหน้าจอการติดตั้งล่าสุดหรือเมนูเริ่ม

3

คลิกเปิดใช้งานด้วยปุ่ม "คีย์"จากหน้าจอป็อปอัปที่ปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกหรือจากเมนู "ไฟล์" แล้วกรอกรหัสสำหรับเปิดใช้งาน

คีย์การเปิดใช้งาน

ใช้คีย์การเปิดใช้งานที่คุณได้รับ
มากับสินค้าที่ซื้อหรือโปรโมชัน

คีย์การเปิดใช้งาน
-

คีย์การเปิดใช้งาน

ใช้คีย์การเปิดใช้งานที่คุณได้รับ
มากับสินค้าที่ซื้อหรือโปรโมชัน

คีย์การเปิดใช้งาน
-