PDF

   קורא וממיר נוח. משולב.   

נסה חינם במשך 30 יום

פתיחת קובצי PDF והוספת ביאורים אמינה יותר מתמיד.

Article Image

הימצא בשליטה בעת תיאום מאמצי צוות

שיתוף פעולה קל בעזרת הערות, הדגשת טקסט וציור. מלא טפסים, ואז אבטח אותם באמצעות הגדרת הרשאות עריכה.
Article Image

אבטח קובצי PDF חשובים בעזרת סיסמאות

נעל קובצי PDF חיוניים או סודיים בעזרת סיסמה כדי להגן עליהם מפני חטטנים. התרווח בידיעה שכל מה שחשוב נמצא בשליטתך תמיד.
Article Image

הגן על המסמכים בעזרת חתימה דיגיטלית

היה תמיד בשליטה. חתימה והוספת חותמת זמן לקובצי ה-PDF מעניקה לעבודתך את רמת הבטיחות הגבוהה ביותר.
Article Image

המר קובצי PDF למסמכי Word, Excel, ו-ePub ברי עריכה.

אל תניח לפורמטים של קבצים להגביל אותך. המר במהירות מסמכי PDF תוך שמירה מלאה של הפריסה ושל העיצוב.
תכונות PDF
פתח קובצי PDF
המר קובצי PDF למסמכי Word, Excel, ו-ePub
הוסף הערות, חתום ואשר קובצי PDF
הגן על קובצי ה- PDF שלך באמצעות סיסמאות

בתנועה?

קח אתך את OfficeSuite.

עבור בקלות בין מכשירים.
השתמש ב-OfficeSuite עבור iOS או אנדרואיד לצורך עבודה בנסיעות.

הורד חינם את OfficeSuite: