הפעל את רישיונך ב-

2

התחל מודול כלשהו ב-OfficeSuite ממסך ההתקנה האחרון או מתפריט ההתחלה.

3

לחץ על Activate עם כפתור המפתח מהחלון הקופץ שמופיע ראשון או מתפריט הקבצים. הכנס את קוד ההפעלה.

מפתח הפעלה

השתמש במפתח ההפעלה שקיבלת בעת
הרכישה או כחלק מקידום מכירות.

מפתח הפעלה
-

מפתח הפעלה

השתמש במפתח ההפעלה שקיבלת בעת
הרכישה או כחלק מקידום מכירות.

מפתח הפעלה
-