Помощен център

Как да маркирам текст в Документи?

Маркирането на текст става чрез двукратно натискане на текстовото поле. Довлачете и пуснете маркирания текст на място, където искате да е. За да маркирате текст в режим Преглеждане, просто натиснете и задръжте съответното текстово поле и плъзнете разделите за избор.

Как мога да качвам файлове в облачен профил?

Можете да запишете всеки локален файл във Вашия облачен профил:
 1. Изберете Записване като.
  • В режим "Преглед" изберете менюто в горния десен ъгъл и изберете "Запишете като".
  • В режим "Редактиране" изберете Файл от падащото меню в горния ляв ъгъл и изберете Записване като.
 2. Изберете вида на документа.
 3. Ще се появи прозорец за навигация. Изберете Вашия облачен профил или изберете Добавяне на облачен профил.


За да качите няколко файла в облак:
 1. Намерете файловете, които искате да качите в интегрирания файлов мениджър на OfficeSuite.
 2. Изберете файла и задръжте, докато се появи контекстното меню. Можете да изберете няколко файла.
 3. Изберете Копиране, Изрязване или Преместване.
 4. Изберете Поставяне (в горната част на екрана) или потвърдете прехвърлянето с натискане на бутона OK в долната част на екрана.

Как да прикача файлове?

Ето как да прикачите и изпратите файл, отворен в OfficeSuite:

В режим "Преглеждане":
 1. Изберете Изпрати от менюто в горния десен ъгъл.
 2. На следващия екран изберете от някоя от опциите за споделяне на файлове, налични на Вашето устройство.
В режим "Редактиране"
 1. Изберете Файл от падащото меню в горния ляв ъгъл.
 2. Плъзнете показалеца на мишката до лентата с инструменти, за да разкриете още опции, и изберете Изпращане.
 3. Изберете някоя от наличните опции за споделяне на файлове.
За да прикачите и да изпратите един или няколко файла в OfficeSuite:
 1. Намерете файла, който искате да прикачите, в интегрирания файлов мениджър на OfficeSuite.
 2. Изберете и задръжте върху избрания файл, докато се появи контекстното меню. Можете да изберете също така няколко файла.
 3. Изберете Споделяне или Zip.
 4. На следващия екран изберете от някоя от опциите за споделяне на файлове, налични на Вашето устройство.

Как да експортирам файл към PDF?

 1. Изберете Файл от падащото меню в горния ляв ъгъл.
 2. Плъзнете показалеца на мишката до лентата с инструменти, за да разкриете още опции.
 3. Изберете Експорт към PDF.
 4. Запазете експортирания файл. Следвайте същите стъпки, както в секцията "Как да прикача файлове", за да изпратите файла.

В режим "Преглед" можете да намерите бутон за бърз достъп – "Експорт към PDF".

Къде да намеря моите файлове?

За достъп до съществуващи файлове:
 1. Отворете OfficeSuite и изберете Отваряне в менюто на лентата вляво.
 2. Ще се появи прозорец за навигация, който Ви приканва да изберете от наличните места: вътрешна памет, SD карта, облачни профили, FTP, локална мрежа. Ще намерите файловете в папката, в която са запазени.

Съвети за търсене на файлове:
 • Файловете, запазени локално, обикновено се съхраняват във Вътрешна памет> Документи, освен ако не сте посочили друг път.
 • Изтеглените файлове се намират във Вътрешна памет> Изтегляне.
 • OfficeSuite не съдържа или архивира Вашите файлове. За достъп до файлове, съхранявани на друго устройство, първо трябва да ги споделите или да ги прехвърлите, като използвате някоя от наличните опции за споделяне на файлове.
 • Можете да използвате интегрирания файлов мениджър на OfficeSuite, за да извършите глобално търсене на конкретен файл. Вижте "Как да търся с File Commander?" Ако сте използвали файлов мениджър, за да скриете или да обезопасите файл, проверете съответната страница за помощ или се свържете с нас.

Как да вмъкна елементи в документи?

Менюто Вмъкване Ви дава възможност да добавите елементи във Вашия документ, като снимки, хипервръзки, таблици и много други. Начините на добавяне на различните елементи може леко да се различават, но като цяло методите са идентични. За пример подробно ще опишем как да вмъквате фигури, картини и таблици по-долу:
 1. Изберете мястото, където искате елементът да бъде вмъкнат.
 2. Кликнете върху бутона Вмъкване и изберете една от следните опции от менюто:

Кликнете върху бутона "Таблица", за да вмъкнете таблица в документа. Ще се покаже ново меню под основния раздел, съдържащо опции за изтриване, вмъкване и обединяване на клетки, както и редица други опции за персонализиране на таблицата, така че да отговаря най-добре на Вашите нужди.

Кликнете върху бутона "Изображение", за да вмъкнете картинка или снимка в документа. Ще се отвори съдържанието на локалната памет, за да намерите желания файл. След като добавите изображението в документа, ще се покаже ново меню под основния раздел, което ще съдържа набор от опции за редактиране и форматиране на снимката така, че да отговаря най-добре на Вашите нужди.

Кликнете върху менюто "Форма" и изберете желания елемент от падащия списък на вградените фигури. След като формата е добавена, под главните раздели на редактора на документи ще се добави меню "Форма", в което ще намерите няколко опции, за да персонализирате формата така, че да отговаря най-добре на Вашите нужди.

Как да пренесем текста около елемент?

След като е вмъкнат елемент (снимка или форма), има опция за пренасяне на текст около него по няколко начина, за да отговаря най-добре на желаното форматиране на документа. Това се прави по следния начин:
 1. Поставете снимка или форма, както е описано по-горе.
 2. Кликнете с десния бутон върху поставения елемент и задръжте курсора на мишката над "Пренасяне на текст" от падащото меню. Това ще покаже друго падащо меню, представящо Ви различни начини, по които текстът може да бъде обвит около елемента. Тези опции включват:

 3. "На един ред с текста" – Опцията гарантира, че елементът е част от текстовата линия, в която е поставена.
  "Квадрат" – Текстът ще се увие около елемента в квадратна форма.
  "Плътно" – Текстът ще се обвие близо до елемента, подравнявайки се по неговата форма.
  "През" – Текстът ще пресече елемента.
  "Отгоре и отдолу" – Текстът ще бъде подравнен над и под елемента.
  "Зад текста" – Текстът ще бъде поставен върху вмъкнатия елемент.
  "Пред текста" – Текстът ще бъде поставен зад елемента.

Как да използвам функцията "Проследяване на промените" в документите?

Функцията Проследяване на промените позволява да наблюдавате какви промени са били направени в даден документ, кога са направени и от кого, както и да Ви даде възможност да ги приемете или отхвърлите. Това става чрез следните менюта:
 1. Щракнете върху раздела Преглед и изберете Проследяване на промените. Това ще активира функцията и всички последващи промени в документа ще бъдат наблюдавани и показани като маркировки в дясната част на документа със съответния тип промяна, име на човека, направил промените, както и кога са направени. Маркерите ще имат различни цветове, показващи промени, направени от различни потребители. Функцията "Проследяване на промените може да бъде включена или изключена, като кликнете допълнително върху нейната икона.
 2. Съществуват редица начини да управлявате маркерите си, за да сте сигурни, че всички промени са подложени на надзор и се предприемат съответни действия. Опциите за управление на маркирането се достигат от менюто Преглед и включват:

Следваща промяна – Това е добър подход, особено ако документът има много промени, които трябва да бъдат прегледани. С избиране на опцията Следваща промяна ще преминете последователно през всички промени една след друга, като Ви се дава възможност да ги приемете или отхвърлите за всеки отделен случай.

Предишна промяна – Ефективна функция, също както "Следваща промяна", но в този случай ще се върнете в списъка на направените промени.

Приемане на промяна – Приемане на направената промяна в документа. По този начин се премахва маркирането от списъка.

Приемане на всички промени – Всички промени в документа ще бъдат приети, като списъкът за маркиране ще бъде изпразнен.

Отхвърляне на промяна – Отхвърлете промяната, направена в документа.

Отхвърляне на всички промени – Всички промени в документа ще бъдат отхвърлени, като списъкът с маркери ще бъде занулен.

Как да използвам функцията "Проверка на правописа"?

Използването на вградения Spell Checker гарантира, че граматическите и правописните грешки се открояват и се предприемат съответните действия. Това се прави по следния начин:

Ако някои от думите в документа не са в речника, те ще бъдат подчертани в червено. Като щракнете с десния бутон върху тях, ще имате следните опции:

Предложени думи – Ако въпросната дума наистина е сгрешена, програмата за проверка на правописа ще Ви даде редица предложения, от които да изберете. Например, ако първоначално написаната дума е "Зравейте", предложената дума най-вероятно ще бъде "Здравейте", тъй като това е граматически правилният начин, по който думата е написана. Избирането на дума от предложения списък ще я замени с първоначално написаното, като всички корекции, извършени върху първоначалната дума, ще останат в новата.

Няма предложения – Ако в речника няма думи, съвпадащи с първоначално написаните, "Няма предложения" ще се изписва при щракване с десния бутон върху думата.

Добавяне към речника – Дума, която не е в речника, но не е сгрешена, може да се добави, като кликнете върху бутона "Добавяне към речник", който ще се появи, когато кликнете с десния бутон върху маркираната дума. Добър пример за това са случаите, когато името на конкретен човек или местоположение са вмъкнати в текста и трябва да бъдат добавени в речника, така че да не се подчертават като потенциално изписани с грешка думи.

Забележка: Можете да зададете език на инструмента за проверка на правописа от опцията "Задаване на език", налична в падащото меню "Преглед". Изберете някой от наличните 40 езика.

Как да използвам функцията "Верифициране на данни" в Листове?


"Верифициране на данни" е чудесен начин да се контролира какви стойности се въвеждат в даден специфичен клетъчен обхват, както и да се организира таблица с полезни инструменти като "Падащи списъци". Менюто "Validation Data" (Верифициране на данни) е достъпно от падащото меню Data (Данни) в горната част на екрана. Тъй като опциите и възможните начини за използване на Верифициране на данни са доста обширни, тук са основните опции, от които можете да избирате, и логиката зад тях:

1. Позволение – Този падащ списък се използва, за да се определи какъв тип данни ще се контролира. Например, ако е избрана опцията "Дата", функцията "Верифициране на данни" ще се прилага само за дати и други записи, като десетични знаци, текст и цели числа няма да бъдат разрешени в конкретния обхват клетки, в който е активна тази функция.

2. Данни – Ако менюто "Позволение" определя какви данни се контролират, менюто "Данни" определя начина, по който трябва да се контролира. Различните опции там определят какви записи ще бъдат валидирани и кои не. Включват:
 • Между – Тази опция ще позволи записи между предварително определен обхват от данни. Например, ако опцията "Дата" е избрана от менюто "Позволение", ще има начална и крайна дата и дати преди и след тези дати няма да бъдат приемани.
 • Не е между – Следва същата логика като опцията "Между", само че в обратен ред. Всички данни, които са по-високи или по-ниски от предварително зададения обхват, ще бъдат валидирани.
 • Равно на – Използва се в случаи, когато само конкретна дата, номер или текст трябва да бъдат валидни.
 • Различно от – Като "Равно на", само че на обратно.
 • По-голямо от – Задайте праг, над който всички записи са валидни.
 • По-малко от – Задайте праг, под който всички записи са валидни.
 • По-голямо или равно на – Комбинация от опциите "По-голямо от" и "Равно на".
 • По-малко или равно на – Комбинация от опциите "По-малко от" и "Равно на".
 • Как да използвам условно форматиране в Листове?

  Функцията "Условно форматиране" дава възможност да си спестите, ръчното форматиране на Вашата работа. Начинът, по който това се прави, е създаването на предварително зададени "Правила", според които форматирането (цветът, шрифтът или границата) на Вашата електронна таблица ще се променя, докато работите, въз основа на въведените от Вас стойности. Тази функция се осъществява чрез бутона за "Условно форматиране" в горната част на редактора на електронната таблица. При натискане на бутона ще се покаже падащо меню, в което сред останалите опции могат да се посочат двете най-важни, а именно: "Правила за маркиране на клетки" и "Управление на правила". Първата се използва за създаване на нови правила за клетката, а втората – за управление, редактиране и изтриване. Докато опциите за форматиране са много и разнообразни, те всички спазват три основни правила, които първоначално са заложени в менюто "Правила за маркиране на клетки" (Highlight Cell Rules):
  1. Данни – Първото нещо, което трябва да се определи, е какъв вид данни трябва да се заложат в "Правила за маркиране на клетки". Например, ако целта е да се подчертаят конкретни имена в дълъг списък с определен цвят, трябва да бъде избрана опцията "Определен текст". Ако целта е да се подчертае конкретна дата, ще бъде избрана опцията "Възникване на дати" и т.н.
  2. Правила за данни – След като сте задали типа данни в "Правила за маркиране на клетки", е време да зададете в кои случаи това ще се случи. Има няколко категории, които включват:
   • Стойност на клетка – Тази категория се прилага за числа и включва опциите: "Между", "Не е между", "Равно на", "Различно от", По-голямо от", "По-малко от", "По-голямо или равно на" и "По-малко или равно на". Например, настройването на правило, при което всички стойности под определен праг са предмет на условно форматиране, ще се извърши, като се избере опцията "По-малко от".
   • Стойност на клетка – Тази категория се прилага за числа и включва опциите: "Между", "Не е между", "Равно на", "Различно от", "По-голямо от", "По-малко от", "По-голямо или равно на" и "По-малко или равно на". Например, настройването на правило, при което всички стойности под определен праг са предмет на условно форматиране, ще се извърши, като се избере опцията "По-малко от".
   • Възникване на дати – Отнася се само за дати и включва следните опции: "Вчера", "Днес", "Утре", "Последните 7 дни", "Миналата седмица", "Тази седмица", "Следващата седмица", "Миналия месец", "Този месец".
  3. Форматиране – След като стойностите на "Какво" и "Кога" на клетката са настроени, е време да се определи стойността "Как", а именно как ще се показва самото форматиране. Има няколко опции:
   • Number – Използва се в случаите, когато самата стойност има специфичен формат, който трябва да се използва, като валута, час, дати, проценти и т.н.
   • Font – Тази опция позволява да настроите различни стойности, които биха променили шрифта, размера на шрифта, цвета на шрифта и ефектите, като например получерен шрифт, курсив и т.н.
   • Border – В този случай се форматира не стойността, а самата клетка. Опциите тук включват различни граници на клетките, стилове на линии, както и цветове на линиите.
   • Fill – Използва се за подчертаване на записите в определен цвят.

  Как да използвам галерията "Форми" в Презентации?

  Презентации на OfficeSuite идва с редица форми и обекти, които да вмъкнете във Вашата презентация, за да ви помогне да я персонализирате и наистина да я управлявате. Сред различните опции за персонализиране в галерията "Форми" е и опцията "Free draw", която ви позволява да рисувате персонализирана форма с курсора на мишката. Формите и свободното равенство се управляват, както следва:
  1. Поставете форма или нарисувайте обект с помощта на опцията "Очертаване на форми". Вмъкнатият обект ще има очертания, които могат да бъдат използвани за повторно позициониране, завъртане или промяна на неговия размер.
  2. Щракването с десния бутон на мишката върху обекта ще Ви предостави допълнителни опции за персонализиране, освен обичайните такива, като Копиране, Изрязване и Вмъкване, които включват:
   • Запълване на форма – Отнася се за цвета на запълване във формата. Важно е тук да се отбележи, че очертанията на формата трябва да бъдат затворени, за да може опцията да работи по предназначение.
   • Очертание – Отнася се за цвета на очертанията на формата.
   • Стил на линията – Изберете от няколко стила за очертание на формата или я премахнете изцяло.
   • Дебелина – Изберете колко плътна да бъде линията на формата.
  3. В случаите, когато слайдът има няколко елемента в него, като например текст, картини, видеоклипове и форми, има отделен набор от опции за управление на тяхното подреждане:
   • Премести напред – Поставете избрания елемент една стъпка по-напред.
   • Премести отпред – Поставете избрания елемент на преден план.
   • Премести назад – Поставете избрания елемент една стъпка по-назад.
   • Премести отзад – Поставете избрания елемент на заден план.

  Как да променя данните си за вход?

  Когато влизате в профила си в OfficeSuite, получавате три основни опции за влизане: Facebook, Google и имейл. Използването на опцията "имейл" позволява да промените имейл адреса си за вход по всяко време, като:
  1. Натиснете иконата в горната лява част на екрана.
  2. Ще се появи меню. Моля, кликнете върху иконата на аватара в горната лява част на екрана.
  3. Отворете опцията "Управление на акаунта и ще бъдете пренасочени към нашия уебсайт.
  4. Насочете се към раздела "Профил". Там ще намерите опция за промяна на данните за вход.
  Важна забележка: Както е посочено по-горе, влизането в профила Ви в OfficeSuite се извършва по един от трите начина: Facebook, Google или имейл. Промяна на данните Ви за вход от наша страна не е възможен, ако сте влезли в профила си, използвайки някой от първите два метода за вход. Това може да стане, като посетите съответните настройки за Facebook или Google.

  Как да променя паролата си?

  Можете да промените паролата си по всяко време, ако сте влезли, използвайки имейл опцията. Моля, следвайте следните стъпки:
  1. Натиснете иконата в горната лява част на екрана.
  2. Ще се появи меню. Моля, кликнете върху иконата на аватара в горната лява част на екрана.
  3. Изберете бутона "Промяна на парола" под името и имейла, за да се покаже полето за смяна на паролата.
  Важна забележка: Както е посочено по-горе, влизането в профила Ви в OfficeSuite се извършва по един от трите начина: Facebook, Google или имейл. Промяна на паролата Ви за вход от наша страна не е възможен, ако сте влезли в профила си използвайки някой от първите два метода за вход. Това може да стане, като посетите съответните си настройки за Facebook или Google.

  Видео презентации

  Video tutorials
  Video tutorials
  Video tutorials
  Video tutorials

  Помощни теми

  Имате въпрос за конкретна платформа?
  Разгледайте помощните теми на OfficeSuite за повече информация.

  Винаги сме на разположение

  Не намерихте решение на проблема си?
  Изпратете запитване за допълнителна помощ.
  Връзка с поддръжката: +359 899 881104